Hoiva-alan tuotteet ja erikoistuotteet käsityönä - Punica
OMT-fysioterapia
Soveltava toiminnallinen neurologia
Akupunktio
Neuraalikudoksen mobilisointi
Kinesioteippaus
Terapeuttinen harjoittelu
Diacutaaninen fibrolyysi
OMT eli ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapian erikoisala, mikä keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta muodostetaan taustatietojen, tarkan tutkimisen sekä kliinisen päättelyn pohjalta. Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, nivelten liikkuvuuksia, lihastasapainoa, kehon hallintaa sekä neurologisten oireiden esiintymistä. Tarkan fysioterapeuttisen tutkimuksen pohjalta syntyy käsitys asiakkaan tilanteesta, jonka perusteella suunnitellaan fysioterapian sisältö.

Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi.

Käytännön hoitokeinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelten mobilisaatio, manipulaatio, pehmytkudoskäsittelyt, hermokudoksen mobilisaatio, akupunktio, teippaus sekä terapeuttinen harjoittelu. Näillä hoitokeinoilla luodaan pohja asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toimintahäiriötä sekä ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa sekä vahvaa kliinistä näyttöä.

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys valvoo jäsentensä ammattitaitoa pitämällä rekisteriä OMT erikoisosaajiensa taidoista ja näin ollen varmistaa OMT- fysioterapeuttien viimeisimmän tieto taidon.
OMT-fysioterapia
OMT-fysioterapia